Het creatief vermogen van Renske

Opdracht: Ontwerp een algemene flyer voor Het BinnensteBuiten.

2. Logo Het BinnesteBuiten DEF RGB mei 2019 - gray

Opdrachtgever Het BinnensteBuiten benutte het creatief vermogen van Renske.