Het creatief vermogen van Nina

Opdracht: Ontwikkel een flyer voor Thuis Best.

logo-sample-leger-des-heils

Opdrachtgever Leger des Heils (in samenwerking met Steunpunt Ggz Utrecht, Tussenvoorziening en Lister benutte het creatief vermogen van Nina met Cathy als coördinator.