Het creatief vermogen van Anna

Opdracht: Maak op basis van aangeleverde tekst een drieluik folder voor het Netwerkoverleg Continuering Zorg & Verblijf.