Het creatief vermogen van Anna

Opdracht: Maak een drieluik folder voor het Netwerkoverleg Continuering Zorg & Verblijf.