Het creatief vermogen van Jesper

Opdracht: Voor de Kwastendag zijn verschillende ccommunicatiemiddelen ontworpen zoals een rollup
banner, flyer, poster en social media uitingen. De Kwastendag is een initiatief van Mitros, Wits
Vastgoedonderhoud Nederland, SW Vastgoedverbetering, Hagemans, Rutgers, Talen, Wij 3.0 en
Stichting Nelis.